Duman ve Isı Tahliye Sistemleri

Yangına bağlı ölümlerin büyük bir kısmı duman zehirlenmesi, yüksek sıcaklık veya yanmadan kaynaklıdır. bulunan bina içine dolan dumandan dolayı zehirlenme ile panik durumları yaşanmaktadır. Yangın dumanı yangına oranla daha çok risk barındırmaktadır.

Duman ve Isı Tahliye Sistemleri, bina otomasyon sisteminize entegre edildiğinde, etkili duman kontrolü ile bina güvenliği için hayati önem taşımaktadır.

Yangın anında çatıya yerleştirilmiş duman ve ısı tahliye ünitelerinden kontrol mekanizması veya ergiyen metalli mekanizma ile açılarak, duman ve ısı tahliyesi yapılır. Böylelikle dumanın ve ısının bina içerisine yayılmadan çatıdan tahliyesi sağlanır.

Duman ve ısı Tahliye Havalandırma Sistemlerinin Avantajları:

  • Yangında duman ve ısı tahliyesi,
  • Enerji tasarrufu için doğal kaynak olan “Gün ışığı”nın kullanılması ve elektrik masraflarının düşürülmesi,
  • Doğal havalandırma yoluyla yükünün azaltılması ve mekanik havalandırmanın yanında, kullanılmasıdır.

Yasal Zorunluluk:

Duman ve Isı Tahliye Sistemleri ülkemizde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın yönetmeliği 6. Kısım da bulunmaktadır.

İlgili kısmın, 1.Bölümde Genel Hükümler altında tasarım, kurulum kriterleri yer alırken 2. Bölümde Duman kontrolünün esasları bulunur.

Genel hükümler: “Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.” Açıklamasını içermekledir.

Tasarım için kullanılan uluslararası normlardan DIN 18232-2 normu esas alındığında; yerden en az 2,5 m yüksekliğin dumandan arındırılmış olması gereğine göre hesaplanmalıdır. 1600 m⊃2;’yi geçen kapalı alanlarda en az 4m ve dumana hassas makinaların olduğu kapalı alanlarda makinaların en üst hizasından 0,5 m yükseği dumanın en alt seviyesi olacak şekilde tahliye sistemi tasarlanmalıdır. Geniş alana sahip yapılarda her duman zonu en fazla 1.600 m⊃2; alana denk düşen ancak bir kenarı 60 metreyi geçmeyen yangın zonları oluşturularak, yukarıdan aşağıya en az 1 m sarkan ve gerektiğinde açılabilen duman perdeleri ile bölünerek, her alandaki duman yüküne göre hesaplanan Duman Damperlerinin açılmasıyla tahliye edilmelidir.

Yeniyalı Mah. Milli Egemenlik Cad. Yarımca Küçük Sanayi A Blok No: 4/A2 İç Kapı No: 202 Körfez/KOCAELİ
+90 262 527 88 18
+90 530 236 28 72